AgroForestry
Bemesting-Compost-Vermicompost
Conservation Agriculture
Vulgarisatie - Farm field Schools
Manioc
Riist - SRI
Biogas
Cover Fodder Crops
Aardappelen
Soya
Dieren- geiten- Veeteelt
Zonne Energie
Rwanda
Habitat- Stoven
Marketing
Search on this site
Search website
Waarom deze Portaal Site?
 
Nu bestaan er vele mooie principes-verklaring rond duurzame landbouw maar zeer zelden vernemen we hoe de Derde Wereld en zeker onder tropisch/subtropische omstandigheden deze duurzame landbouw kan realiseren.

Dit realiseren is juist de bedoeling van “ Conservation Agriculture”. CA is meer een concept dan een rigide methodiek die rigoureus moet uitgevoerd worden.

Het hoofddoel van CA is de hoogst mogelijke opbrengst/ha halen met behoud van de bodemvruchtbaarheid en dus per definitie duurzaam.

Daarnaast zijn er met CA nog tal van gunstige neveneffecten als :
  • Sterke vermindering van erosie
  • minder klimaatsafhankelijk, dus meer regelmatigere oogsten
  • minder noodzaak van dure, externe inputs

Het is een bewezen, wetenschappelijke benadering zonder enig filosofische inslag.
CA is geen benadering per teelt ( maniok, maïs, rijst etc.) noch per bepaalde techniek (erosiebestrijding, bebossing ), maar wel een goed uitgedokterd landbouwsysteem ( =crop system, système de cultures) dat alles omvat.

CA is gebaseerd op een paar principes :
  • geen of minimale grondbewerking
  • constante bedekking van de grond met organisch materiaal
  • uitgekiend rotatiesysteem met veel gebruik van N-fixerende planten, planten met verschillende worteldiepte etc

Daarnaast is er veel aandacht voor :

• organische bemesting, maar kunstmest is niet uitgesloten zeker niet als correctiemiddel.
• Integratie van landbouw met veeteelt, en met agroforestry.
• IPM (Integrated pest management)

Op basis van deze eenvoudige principes kan een concept ontwikkeld worden dat aangepast is aan elke agro-ecologische regio, aan elke bedrijfsgrootte, aan elk type bedrijf ( manueel, kleinschalig of gemechaniseerde bedrijven.).
Ook kan alle ” lokale” know-how, vroegere landbouwkennis geïntegreerd worden in dit concept.

CA wordt nu wereldwijd met succes toegepast op 100 miljoen ha, vooral in Latijns Amerika, maar ook in Azië en stilaan ook in Afrika.

Omdat in veel Derde Wereld landen geen breedbandinternet of zelfs geen internetaansluiting is (maar wel computer met DVD- player), heeft Betuco een DVD ontwikkeld met de volledige portaalsite en alle teksten (2 GB). Diegenen die deze DVD willen, gelieve me te contacteren.

Graag respons over deze site en heeft u interessante links en teksten, gelieve ze me op te sturen aub.


Links - Documenten - Top 20 documents en Français - Top 20 englisch documents - Email