AgroForestry
Bemesting-compost
Conservation Agriculture
Vulgarisatie
Manioc
Riist - SRI
Biogas
Cover Fodder Crops
Aardappelen
Soya
Dieren- geiten- Veeteelt
Zonne Energie
Rwanda
Habitat- Stoven
Marketing
 
Nu bestaan er vele mooie principes-verklaring rond duurzame landbouw maar zeer zelden vernemen we hoe de Derde Wereld en zeker onder tropisch/subtropische omstandigheden deze duurzame landbouw kan realiseren.

Dit realiseren is juist de bedoeling van “ Conservation Agriculture”. CA is meer een concept dan een rigide methodiek die rigoureus moet uitgevoerd worden.

Het hoofddoel van CA is de hoogst mogelijke opbrengst/ha halen met behoud van de bodemvruchtbaarheid en dus per definitie duurzaam.

Daarnaast zijn er met CA nog tal van gunstige neveneffecten als :

  • Sterke vermindering van erosie
  • minder klimaatsafhankelijk, dus meer regelmatigere oogsten
  • minder noodzaak van dure, externe inputs (kunstmest, pesticiden)

Het is een bewezen, wetenschappelijke benadering zonder enig filosofische inslag.
CA is geen benadering per teelt ( maniok, maïs, rijst etc.) noch per bepaalde techniek (erosiebestrijding, bebossing ), maar wel een goed uitgedokterd landbouwsysteem ( =crop system, système de cultures) dat alles omvat.

CA is gebaseerd op een paar principes :
  • geen of minimale grondbewerking
  • constante bedekking van de grond met organisch materiaal
  • uitgekiend rotatiesysteem met veel gebruik van N-fixerende planten, planten met verschillende worteldiepte etc

Daarnaast is er veel aandacht voor :

• organische bemesting, maar kunstmest is niet uitgesloten zeker niet als correctiemiddel.
• Integratie van landbouw met veeteelt, en met agroforestry.
• IPM (Integrated pest management)

Op basis van deze eenvoudige principes is een concept ontwikkeld dat aangepast is aan elke agro-ecologische regio, aan elke bedrijfsgrootte, aan elk bedrijfstype ( manueel, kleinschalig of gemechaniseerde ).
Ook kan alle ” lokale” know-how, vroegere landbouwkennis geïntegreerd worden in dit concept.

CA wordt nu wereldwijd met succes toegepast op miljoenen ha, vooral in Latijns Amerika, maar ook in Azië en stilaan ook in Afrika.