AgroForestry
Bemesting-compost
Conservation Agriculture
Vulgarisatie
Manioc
Riist - SRI
Biogas
Cover Fodder Crops
Aardappelen
Soya
Dieren- geiten- Veeteelt
Zonne Energie
Rwanda
Habitat- Stoven
Marketing
 
Onder "Agroforestry" verstaan we alles wat de boer van bomen kan telen op zijn parceel zowel voor timmerhout, voor brandhout, voor voerder voor zijn dieren als voor N besmesting en erosiebestrijding.